اعلانات سایت

نام کاربری و رمز عبور

نام کاربری و رمز عبور

از محمدرضا رخشانی در
Number of replies: 0

برای همه اساتید و دانشجویان گرامی، نام کاربری سامانه LMS همان نام کاربری سامانه پویا و رمز عبور کد ملی است.