اعلانات سایت

اطلاعیه

از behjat alizadeh در
قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامی
در ایام انتخاب واحد وحذف واضافه، دروسی که در لیست انتخاب واحد دانشجو در سامانه گلستان اضافه یا حذف می شود بعد از 24 ساعت در سامانه
LMS اعمال خواهد شد. ضمن تشکر از صبوری شما، خواهشمند است در این موضوع از تماس با پشتیبان سامانه خودداری فرمایید.


اطلاعیه

از behjat alizadeh در

دانشجویان گرامی جهت رفع هرگونه سوال یا مشکل آموزشی با دانشکده یا گروه آموزشی مربوط به رشته تحصیلی خود تماس حاصل نمایید.


نام دانشکده

پست اجرایی

شماره تماس

 

 

هنر و معماری

ریاست/ دانشکده هنر

شماره تماس:05431232010

آموزش دانشکده هنر

شماره تماس:05431232019

کارشناس گروه گروه مرمت

شماره تماس:31232013 054

کارشناس گروه باستان شناسی

شماره تماس:05431232014

کارشناس گروه معماری

شماره تماس:05431232015

کارشناس گروه شهر سازی

شماره تماس:05431232016

 

 

 

کشاورزی

کارشناس گروه اصلاح

شماره تماس:05431232124

کارشناس گروه گیاه پزشکی

شماره تماس:05431232125

کارشناس گروه فضای سبز

شماره تماس:05431232126

کارشناس گروه صنایع غذایی

شماره تماس:05431232127

کارشناس گروه اقتصاد کشاورزی

شماره تماس:05431232130

کارشناس گروه علوم دام

شماره تماس:05431232131

کارشناس گروه زراعت

شماره تماس:05431232122

 

 

 

علوم پایه

کارشناس آموزش دانشکده علوم

شماره تماس:05431232200

دانشکده علوم پایه ریاست

شماره تماس:05431232181

کارشناس گروه ریاضی

شماره تماس:05431232188

کارشناس گروه فیزیک

شماره تماس:05431232185

کارشناس گروه شیمی

شماره تماس:05431232186

کارشناس گروه زیست شناسی

شماره تماس:05431232187

کارشناس گروه آمار

شماره تماس:05431232188

 

 

 

فنی و مهندس

ریاست دانشکده

شماره تماس :05431232020

کارشناس آموزش دانشکده فنی ومهندسی

شماره تماس:05431232022

کارشناس گروه گروه برق

شماره تماس:05431232023

کارشناس گروه گروه مکانیک

شماره تماس:05431232024

کارشناس گروه عمران

شماره تماس:05431232025

کارشناس گروه کامپیوتر

شماره تماس:05431232026

کارشناس گروه نقشه برداری

شماره تماس:05431232027

 

 

آب و خاک

ریاست دانشکده

شماره تماس:05431232133

معاونت آموزشی دانشکده

شماره تماس:05431232129

کارشناس آموزش

شماره تماس:05431232373

کارشناس گروه آب

شماره تماس:05431232377

کارشناس گروه خاک

شماره تماس:05431232375

منابع طبیعی

کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی

شماره تماس:05432226762

دامپزشکی

کارشناس آموزش دانشکده دامپزشکی

شماره تماس:05431232254

پردیس دانشگاهی

کارشناس آموزش پردیس دانشگاهی

شماره تماس:05432235483و05432235484اطلاعیه

از behjat alizadeh در

قابل توجه دانشجویان گرامی، نام کاربری ورمز عبور هر دو شماره دانشجویی می باشد .لطفا پس از اولین ورود رمز عبور خود را تغییر دهید.